Beton to materiał kompozytowy, który znajduje swoje zastosowanie w budownictwie. Przed laty stanowił on prostą mieszaninę kilku składników: cementu, kruszywa oraz wody. Dziś produkcja betonu staje się coraz bardziej zaawansowanym procesem. Materiał budowlany może zawierać w sobie wiele uszlachetniających dodatków, dlatego też wskazuje się na różne jego klasy. Czym jest beton oraz jakie posiada rodzaje? W poniższym artykule opisujemy najważniejsze formy tego popularnego budulca oraz wymieniamy klasy betonu – stare i nowe.

Beton – czym jest i jak powstaje najpopularniejszy budulec

Protoplastą współczesnego betonu była mieszanina pyłu wulkanicznego łączonego z wodą. W czasach starożytnych Rzymian udoskonalono techniki jego produkcji, co umożliwiło budowanie legendarnych akweduktów i innych obiektów, które przetrwały do naszych czasów. Proces wytwarzania betonu, wraz z rozwojem technologii, przeszedł wiele modyfikacji. O jego współczesnej formie wspomina się od momentu opracowania cementu, który stał się podstawowym składnikiem spajającym.

Obecnie przyjmuje się, że beton jest materiałem powstałym z mieszaniny:

 • cementu,
 • kruszyw,
 • wody,
 • dodatkowych domieszek wzmacniających.

Proces hydratacji pozwala związać się mieszaninie, stwardnieć i uzyskać konkretne właściwości użytkowe.

Rodzaje betonu

Każdy rodzaj betonu może mieć różne właściwości chemiczne i fizyczne, jedne cechują się większą elastycznością i sprężystością, inne są znacznie cięższe i nie posiadają tak dużej plastyczności, w związku z czym używane są do zupełnie odrębnych zadań. Aby ułatwić proces rozróżniania kompozytu, stworzono wiele klasyfikacji. Warto od razu zaznaczyć, że klasy konsystencji betonu są czymś innym, niż jego rodzaje.

Klasy są usystematyzowanymi oznaczeniami, zaś rodzaje mają znaczenie bardziej ogólne. Poniżej wyróżniamy dziesięć najczęściej pojawiających się typów betonu. W zwięzłej formie opisujemy poszczególne warianty.

 • Beton ciężki – zawiera masywne kruszywa, które zwiększają jego ciężar objętościowy do poziomu powyżej 2600 kg/m3. Wykorzystywany do budowy schronów i specjalnych konstrukcji zabezpieczających przed promieniowaniem.
 • Beton zwykły – materiał ogólnego zastosowania budowlanego o standardowej gęstości. Przeznaczony do tworzenia ścian, bloczków i konstrukcji żelbetowych. Jego ciężar objętościowy waha się w przedziale od 2000 do 2600 kg/m3.
 • Beton lekki – kompozyt o zmniejszonej gęstości. Wytwarzany z bardzo lekki kruszyw, dzięki czemu uzyskuje się proste płyty i konstrukcje drobnowymiarowe. Jego ciężar objętościowy waha się w przedziale od 800 do 2000 kg/m3.
 • Beton jastrychowy – podtyp stosowany przede wszystkim do tworzenia podłóg. Jest zwykle bardziej płynny niż beton lekki i doskonale nadaje się do uzyskania gładkich posadzek.
 • Beton polimerowy – materiał na bazie polimerów, które zastępują w składzie cement. Spoiwo syntetyczne przyspiesza czas utwardzania. Beton cechuje się m.in. dużą gładkością, niższą absorpcją wilgoci i mniejszą wrażliwością na upływ czasu.
 • Beton fibrobeton – podrodzaj betonu wzmacniany włóknami – szklanymi lub metalowymi. Stosowany jest w konstrukcjach wymagających wyższej niż przeciętna wytrzymałości na obciążenia.
 • Żużelbeton – produkuje się z niego m.in. pustaki żużlobetonowe. W toku produkcji uzupełniany dodatkowymi kruszywami w postaci sypkiego zużla.
 • Asfaltobeton – beton asfaltowy stanowi jedną z warstw jezdni utwardzonych. Bez niego nie powstawałyby nowoczesne autostrady, place miejskie czy parkingi.
 • Beton komórkowy – ten podtyp betonu lekkiego zawiera w swojej strukturze gaz powietrzny w postaci zamkniętych pęcherzyków. Posiada dobre parametry izolacyjne i niską cenę.
 • Beton autoklawizowany – jednorodny materiał wytwarzany pod wyższym ciśnieniem i zwiększoną temperaturą. To produkt lekki, trwały i posiadający dobre parametry izolacyjne.

Klasy betonu – tabela

Klasy betonu do niedawna były oznaczane symbolem B, po którym występowała liczba (np. B10, B20, B35). Nowy system oznaczeń klas beton został zharmonizowany z europejskimi normami. Ponadto jest on bardziej precyzyjny – uwzględnia zarówno wartość odporności na ściskanie, jak i rozciąganie materiału. Oto przykładowe klasy betonu wraz z niegdysiejszymi oznacznikami.

Klasy betonu zwykłego i ciężkiego

Beton - klasy obowiązująceStare oznaczenia betonuKlasy betonu i zastosowanie
C8/10B10stosowany do tworzenia podkładów, stabilizowania gruntu
C12/15B15do wznoszenia ścian, warstw podłogowych, fundamentów
C16/20B20powszechnie wykorzystywany do budowy domów
C20/25B25równie często stosowany do budowy domów
C25/30B30użytkowany jako beton konstrukcyjny, posadzkowy, fundamentowy czy stropowy
C30/37B37do budowy dróg, placów, mostów
C35/45B45przydatny do tworzenia wytrzymałych konstrukcji, tj. budynków przemysłowych czy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
C40/50B50stosowany m.in. w energetyce wiatrowej do stawiania masztów (wież wiatrowych)
C45/55B55tworzy się z niego konstrukcje podziemne czy mosty o dużym obciążeniu
C50/60B60wspierający budowę mostów, solidnych podpór, wiaduktów samochodowych
C55/67- mosty kolejowe, wysokie konstrukcje i tunele samochodowe korzystają z właściwości betonu o tych parametrach
C60/75- Ten beton jest stosowany w konstrukcjach, które muszą wytrzymać ekstremalne obciążenia, z tego względu używa się go do tworzenia masywnych konstrukcji osadzanych na otwartym morzu
C70/85- przydatny do budowy konstrukcji offshore, czyli stałych budowli umiejscowionych na dnach morskich głównie w celach badawczych
C80/95- beton o wysokiej wytrzymałości wykorzystywany do budowy specjalistycznych pomieszczeń ochronnych, np. w zakładach chemicznych
C90/105- beton do stosowania w najbardziej zaawansowanych projektach inżynieryjnych – w tym do budowy elektrowni jądrowych
C100/115- j.w.

Klasy betonu lekkiego

 • LC8/9 – bardzo lekki beton przeznaczony do tworzenia delikatnych konstrukcji elewacyjnych
 • LC12/13 – użytkowany do komponowania lekkich prefabrykatów i wypełniania elementów strukturalnych
 • LC16/18 – stosowany w konstrukcjach wymagających lekkiego betonu, np. podłóg na drewnianych stropach
 • LC20/22 , LC25/28, LC30/33, LC35/38 – trzy klasy betonu lekkiego wykorzystywane najczęściej do budowy ścian nośnych, stropów i ścian wewnętrznych, ale także i chodników przy drodze
 • LC40/44 , LC45/50 , LC50/55 – materiały o zwiększonej wytrzymałości, które mogą być stosowane w stawianiu konstrukcji wymagających stosunkowo lekkiego betonu
 • LC55/60 – stosowany w konstrukcjach, które wymagają bardzo wytrzymałego betonu lekkiego – mostach wiszących, kładkach dla pieszych
 • LC60/66 – używany w zaawansowanych konstrukcji inżynieryjnych
 • LC70/77 – bardzo wytrzymały beton lekki, który może zostać użyty do tworzenia konstrukcji o nietypowych, nieregularnych kształtach
 • LC80/88 – przeznaczony do najbardziej wymagających projektów, w tym związanych z lotnictwem

Obecnie obowiązujące klasy konsystencji betonu są bardziej czytelne i dostosowane do potrzeb handlu międzynarodowego. Producenci stosują się do ściśle określonych norm, a kupujący mogą mieć pewność, że dane oznaczenie betonu jest takie same w wielu krajach.

Napisz do nas

Prośba o kontakt

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub usług?
A może sugestie, którymi chciałbyś się podzielić?
Jesteśmy do dyspozycji i czekamy na wiadomość!