By Corrimex
In Styczeń 9, 2019

W roku 2018 firma Corrimex dostarczyła pokrywy kompozytowe Fibrelite do zakładu produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła Press Glass Oddział w Miętnie. Wykonawcą instalacji był Inwestor, tj. Press Glass SA.

Cel:
Zakrycie instalacji elektrycznej oraz niskoproądowej branży IT

Wymagania:
Inwestor poszukując odpowiednich pokryw dla swojego projektu bardzo jasno określił wymagania techniczne jakie pokrywy powinny spełniać. Pokrywa posiadać niską masę własną. Powinna zapewniać łatwość montażu w przygotowanym wpuście. Jednocześnie zaproonowana pokrywa powinna być łatwo otwierana (demontowalna). Jednym z kryterów była też estetyka wykonania oraz wutrzymałość w odpwiedniej klasie obciążenia B125.

Rozwiązanie problemu:
Firma Corrimex dostarczyła pokrywy kompozytowe Fibrelite w klasie obciążenia B125 (12,5 tony), które spełniają powyższe wymagania Inwestora.

Komentarz Inwestora:
“Pokrywy spełniają nasze wymagania, charakteryzują się łatwością mnotażu oraz otwierania – są godne polecenia” mówi nam p. Sebastian Derda

Pokrywa kompozytowa do kanału w zakładzie Press Glass

Pokrywa kompozytowa Fibrelite zakrywająca kanał elektryczny w zakładzie Press Glass