By Corrimex
In Luty 18, 2020

Data realizacji:   listopad 2019

Wykonawca:      ETP S.A., 40-301 Katowice, Ul. Siemianowicka 5a

Opis projektu:
Budowa pn. „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice” dotyczyła budowy nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych, rozbudowy i nadbudowy istniejących odcinków wałów oraz fragmentu rozbiórki istniejącego wału. Cała inwestycja stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe od strony rzeki Odry dla miejscowości Malczyce, Kawice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki oraz Prochowice. W ciągu rowów otwartych, krzyżujących się z trasą wałów przewidziano budowę 17 szt. przepustów wałowych z klapą zwrotną, kratami zabezpieczającą oraz zasuwą wrzecionową. Pokrywy GRP stanowią przykrycie otworu w studni, który umożliwia wejście do niej.

Pokrywy kompozytowe GRP zostały zamontowane na studniach przepustów wałowych. Stanowią zabezpieczenie otworu, który umożliwia wejście do studni, gdzie   zamontowana jest zasuwa wrzecionowa. Dzięki wejściu do studni możliwa będzie konserwacja zamontowanych tam zasuw.

Rozwiązanie techniczne:
W celu zakrycia kanałów (otworów studni) zastosowano lekkie pokrywy kompozytowe w klasie obciążone A15 (nacisk do 1,5 tony). Dodatkowo pokrywy zostały zabezpieczone specjalną blokadą, która uniemożliwia dostęp dla osób niepowołanych. Jednocześnie niska masa pokryw zapewnia łatwy dostęp do przestrzeni studni dla obsługi obiektu. W celu otwarcia (zdjęcia) pokryw z wpustu obsługa stosuje systemowe rączki. Niebegatelną kwestią dla Inwestora była również kwestia bezpieczeństwa osób postronnych, a dzięki powierzchni antypoślizgowej pokryw znacznie obniża się niebezpieczeństwo uślizgu nogi przechodnia. Ostatnią kwestią podniesioną przez Inwestora przy tej realizacji jest estetyka pokryw, tutaj zastosowano pokrywy w kolorze szarym.

Szczegółowa lista zastosowanych pokryw (wymiary w milimetrach)
Pokrywa 900 x 1400 x 50 mm; sztuk 16
Pokrywa 700 x 1800 x 50 mm; sztuk 2

Mówi Pani Katarzyna Stankiewicz – Inżynier Budowy, Pion Hydrotechniki i Konstrukcji, ETP S.A. „Czy pokrywy spełniają oczekiwania – to pytanie nie do Wykonawcy (ETP S.A. – przyp. Corrimex) robót, tylko do Inwestora lub Projektanta. Czas pokaże, czy się dobrze sprawują. Zabezpieczają zawartość studni (zasuwę wrzecionową) przed  kradzieżą, w obsłudze są raczej proste (wystarczy odkręcić śruby zabezpieczające i użyć kompatybilnych rączek) i stanowią solidne zabezpieczenie przed wpadnięciem do studni.

Kliknij na poniższy obrazek aby zobaczyć więcej zdjęć.