Wodoszczelne studnie najwyższej jakości Fibrelite

Produkowane przy zastosowaniu najnowszej technologii wtryskowej przy zastosowaniu żywic i włókien szklanych, Fibrelite oferuje szeroki zakres studni o wielu typach połączeń ze zrębnicą zbiornika. Wszystkie studnie dostępne są z płynną regulacją wysokości ustawienia pokrywy umożliwiającą łatwą instalację oraz eliminację nacisków pochodzących od pojazdów na zrębnicę zbiornika. Studnie dostępne jako okrągłe, kwadratowe lub prostokątne dostarczane są w zestawie składającym się z wielu elementów, dzięki czemu zapewnia się dużą przestrzeń roboczą dla instalatorów.

Studnia nazbiornikowa w polu zbiornikowym
Studnia poddystrybutorowa

Zalety

 • Wodoszczelne – struktura studni nie jest podatna na odkształcenia wynikające z ciśnienia wody
 • Możliwość instalowana na głębokości 3 m
 • Powierzchnia antystatyczna
 • Testowana podciśnieniowo podczas oraz po instalacji
 • Dostępne dla nowych oraz modernizowanych instalacji
 • Przedłużki studni powiększają przestrzeń dostępną do obsługi
 • Gwarantowana jednolita grubość ścianki
 • Możliwość stosowania z biopaliwami
Studnia nazbiornikowa najazdowa - podstawa prostokątna 1400 x 1200 mm
Studnia nazbiornikowa najazdowa
Studzienka monitoringowa
Studnia nazbiornikowa najazdowa - podstawa kwadratowa

Studnie poddystrybutorowe
Produkowane wg tej samej technologii jak nasze studnie nazbiornikowe. Fibrelite oferuje największy zakres wymiarowy dostępnych studni. Każda studnia zaprojektowana jest dla konkretnego modelu dystrybutora, dzięki czemu tworzony jest system zapewniający szczelność oraz łatwość montażu. Wszystkie studnie nazbiornikowe dostarczane są w dwóch częściach, dzięki czemu zapewnia się dużą przestrzeń pracy dla instalatorów.

Zalety

 • Wodoszczelne – struktura studni nie jest podatna na odkształcenia wynikające z ciśnienia wody
 • Powierzchnia antystatyczna
 • Testowana podciśnieniowo podczas oraz po instalacji
 • Dostępne dla każdego modelu dystrybutora
 • Gwarantowana jednolita grubość ścianki
 • Dostarczana z elementami metalowymi i osprzętem
 • Dwuelementowy komplet studni zapewnia maksymalną przestrzeń pracy podczas instalacji
 • Możliwość stosowania z biopaliwami
Studzienka pod dystrybutor - wiele dostępnych typów

Inne systemy studni
Od studni zlewowych i łączących do studni monitoringowych, inspekcyjnych, poprzez studnie dla instalacji elektrycznych i technologicznych. Produkowane przy zastosowaniu najnowszej technologii wtryskowej z włókien szklanych, systemy studni mogą być testowane podciśnieniowo i oferują rozwiązania wodoszczelne.

Aby zredukować do minimum czas na instalację, niektóre systemy studni Fibrelite mogą posiadać wstępnie zainstalowane akcesoria. Podziemne studnie zlewowe mogą być wyposażone w instalację paliwową zgodnie z wymaganiami oraz wszystkimi podłączeniami podziemnymi. Zakres studzienek przeznaczonych dla instalacji elektrycznych może także posiadać fabrycznie zainstalowane uszczelnienia przejść. Wszystkie systemy przechodzą rygorystyczne testy w fabryce w celu zapewnienia produktu o najwyższej jakości.

Zalety

 • Wodoszczelne – struktura studni nie jest podatna na odkształcenia wynikające z ciśnienia wody
 • Powierzchnia antystatyczna
 • Testowana podciśnieniowo podczas oraz po instalacji
 • Gwarantowana jednolita grubość ścianki
 • Dostępne zainstalowane fabrycznie akcesoria
 • Możliwość stosowania z biopaliwami
Studzienka zlewowa
S2-360_SKIRT
S16-3100_GREENAREA
S100-2_VENT

Akcesoria
Fibrelite oferuje szeroki zakres akcesoriów włącznie z: rączkami (zaprojektowane w celu łatwego i bezpiecznego otwierania pokryw); zamkami instalowanymi w pokrywie lub ramie zabezpieczającymi przed niepowołanym otwarciem; osłonami ułatwiającymi montaż instalowanymi w ramach pokryw, bezpiecznymi metalowymi platformami kratownicowymi i zestawami uszczelek zamiennych. Uszczelki szczelnych pokryw i ram Fibrelite mogą być wymienione jeśli zostaną uszkodzone.

Zamek do pokrywy - akcesoria dodatkowe
FL90_SK300

System badania szczelności studni SHERLOCK
Dopełnienie zalet stosowania systemowych uszczelnień przejść Fibrelite

Firma Fibrelite zapoczątkowała przeprowadzanie prób szczelności studni już ponad lat temu i obecnie w przemyśle takie czynności stały się standardem. Przy zastosowaniu zestawu Sherlock wykonuje się podciśnieniowy test szczelności instalacji począwszy od połączeń na włazie zbiornika poprzez połączenia instalacji technologicznej. Tworzone przez określony czas podciśnienie wewnątrz studni pozwala na sprawdzenie jej szczelności.

Zalety

 • Gwarancja wodoszczelności przestrzeni studni
 • Możliwość wykonywania prób szczelności na różnych etapach wykonywania instalacji
 • Informacja dla właściciela obiektu
on-test
sherlock

Wsparcie techniczne
Każdy produkt jest w pełni wsparty dokładnym rysunkiem technicznym zawierającym wymiary oraz instrukcję montażu. W celu otrzymania niezbędnych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą Fibrelite, na stronie producenta www.fibrelite.com lub do wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski firmy Corrimex na stronie www.pokrywynajazdowe.pl. Szczegółowe schematy oferowanych produktów dostępne są w >strefie projektanta<.

Polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego
Podczas procesu produkcji firma Fibrelite angażuje się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Także, dzięki lekkim pokrywom kompozytowym, wpływ transportu na środowisko jest znacznie ograniczony. Pokrywy Fibrelite, których gwarantowany okres użytkowania wynosi 15 lat, często są przenoszone na inną stację (dodatkowa korzyść długiego użytkowania pokrywy). Jeśli pokrywa ewentualnie osiągnie „koniec przydatności do użytku”, posiada ona warstwę, która może być powtórnie wytłoczona (ponowne wykonanie powierzchni pokrywy kompozytowej ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż przetopienie metalu, dodatkowo proces ten jest mniej kosztowny niż wymiana na nową pokrywę).